برچسب زده شده با : حوزه علمیه خواهران متولی تولید دانش با حساسیت‌های زنانه است

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: حوزه علمیه شیعی به‌خوبی فهمید باید یک جریان مرجعیت دینی زنان برای جهان اسلام شکل بگیرد، این حوزه تنها به معنای یک مرجع با مخاطب زنانه نیست بلکه با توجه به اینکه دانش‌‌ها جنبه‌های مختلف و جنبه‌ها و حساسیت‌های ویژه‌‌ و مختلفی دارند، حوزه علمیه خواهران خود را متکفل توجه به این دانش‌ها با توجه به جنبه‌ها و حساسیت‌های زنانه‌ است.