تنها راه پیداکردن قرارداد ویلموتس!

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفته مبلغ قرارداد مارک ویلموتس ۱۰۰ میلیارد تومان برای سه سال نیست؛ قرارداد او محرمانه است. این اظهارنظر سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در خبرورزشی شده است.ارسال دیدگاه