همكاري شركت توزيع برق يزد و سازمان فرهنگي شهرداري گسترش مي يابد

به گزارش آی سی ان پرس,مهندس آرش نواب در ديدار با عباس ملازينلي، رييس سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري با اشاره به اينكه تبليغات و اطلاع رساني نيازمند سازوكار مناسب و يك كار تخصصي است، افزود: آموزش شهروندي و اطلاع رساني به مردم از طريق سازمان فرهنگي بسيار تاثير گذار بوده و بهره گيري از تخصص كارشناسان اين سازمان در ترويج فرهنگ صحيح مصرف اقدامي ارزشمند خواهد بود.

وي مديريت مصرف برق را به يك موضوع شيرين در كار فرهنگي  تعبير كرد و گفت: افزايش آگاهي مردم در شيوه صحيح مصرف علاوه بر نفع ملي، در كاهش هزينه هاي خانوار موثر است.

اين مسئول سرمايه گذاري در ساخت نيروگاه براي توليد كمبود 200 ساعت انرژي در فصل تابستان را نامعقول خواند و افزود: مشاركت همه مشتركان در كاهش مصرف برق از لحاظ اقتصادي براي كشور يك اقدام منطقي و صحيح محسوب مي شود.

وي بهره گيري از قابليت هاي سازمان فرهنگي نظير همايش هاي استاني و درون محله اي، آموزش شهروندي و تبليغات محيطي را بسيار اثربخش خواند و گفت: نشر فرهنگ صحيح مصرف برق از يك سو و اگاه سازي مردم در خصوص مباحث ايمني از سوي ديگر براي خادمين مردم در صنعت برق مهم و حياتي است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد ابراز اميدواري كرد: با همكاري هاي آتي بين دو سازمان، شاهد نهادينه شدن فرهنگ مصرف صحيح انرژي و رعايت مباحث ايمني در برق توسط شهروندان باشيم.ارسال دیدگاه