شورای شهر وارد دستور جلسه انتخاب ذی حساب شهرداری شد

به گزارش آی سی ان پرس,اعضای شورای اسلامی شهر تهران در صد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به موضوع انتخاب ذی حساب رسیدند.

مجید فراهانی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلاتی که در حوزه ذی حسابی بوده است گفت: در خصوص وظیفه معطل مانده ارائه گزارش‌های ذی حسابان مقرر شد چند بند به این شرح وظایف اضافه شود.

وی افزود: ذی حساب شهرداری موظف است به صورت ماهانه گزارش رعایت مقررات و انضباط مالی را ارائه کند.

فراهانی گفت: موضوع دوم بحث افزایش شفافیت در روند های مالی و همچنین تسویه حساب با پیمانکاران بود.

بعد از سخنان فراهانی تعدادی از اعضای شورای شهر به عنوان موافق و مخالف این موضوع سخنانی گفتند.ارسال دیدگاه