ذیحسابان شهرداری برخلاف قانون گزارش دو ماهه خود را ارائه نکردند

به گزارش آی سی ان پرس, مجید فراهانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در صد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: تذکر من ناظر به فرآیند انتخاب ذی حسابان بوده است که قرار بود هر دو ماه گزارشی به ما ارایه کنند.

وی افزود: ارتقا سطح سلامت و مقابله با تخلفات مالی انتظار به حق شهروندان است هرچند تاکنون هیچ پاسخ درستی به این انتظار داده نشده است.

وی گفت: قرار بود براساس قانون موجود ذی حسابان هر دو ماه گزارش خود را ارائه دهند و اما به این وعده قانونی عمل نکرده اند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی عنوان کرد: بر همین اساس، درباره « ارائه گزارش نظارتی از حسن اجرای مقررات مالی و معاملاتی شهرداری تهران و واحدها، سازمانها، شرکت‌ها و موسسات وابسته » به ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب دو (2)شهرداری تهران تذکر می دهم.

فراهانی گفت: به عنوان رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا از ذیحساب شهرداری تهران خواستار ارائه گزارش نظارتی از حسن اجرای مقررات مالی و معاملاتی شهرداری تهران و واحدها، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته شدم که متاسفانه این نامه ها  تاکنون بدون پاسخ مانده است.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: اینجانب نارضایتی خود را از عدم اجراء مقررات و گزارشگری به شورا پس از اخذ رای توسط ذیحساب شهرداری تهران اعلام می‌کنم و خواستار پایان دادن به این روند عدم گزارشگری و پنهان سازی اطلاعات نظارت مالی حین خرج هستم.ارسال دیدگاه