بی خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان رازی اهواز

به گزارش آی سی ان پرس,«علی بنی عگبه» رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز با اشاره به اینکه «رازی» یکی از بیمارستان هایی است که طی یکسال اخیر با افزایش حجم پسماند تولیدی و ایجاد اختلالاتی در مدیریت پسماند مواجه بوده، افزود: باتوجه به پیگیری های بعمل آمده سامانه دوم امحا پسماندهای عفونی در این بیمارستان راه اندازی و خطر خروج پسماند بی خطرسازی نشده به صفر نزدیک شد.

بنی عگبه گفت: در شرایط جدید بیمارستان از ظرفیت 2هزار لیتری دستگاه های خود بهره برداری کرده و شرایط قابل قبولی را بدست آورده است .

وی افزود: بیمارستان ها از منابع مهم تولید پسماندهای عفونی هستند که ضروری است نسبت به بی خطرسازی آنها پیش از خروج از بیمارستان ها اقدام شود؛ در این راستا پایش ۲۰بیمارستان اهواز مرتباً انجام و نواقص تا استانداردسازی پیگیری می شود.ارسال دیدگاه