بیش از هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد

به گزارش آی سی ان پرس,، بیگدلی، مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ به حساب شهرداری ها، بالغ بر ۶۶۳میلیارد به روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری و بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال به مناطق عشایری استان واریز شده است.
وی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری های استان در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۱۴۴ درصد رشد، مالیات پرداختی به دهیاری ها ۱۵۹ درصد رشد، مالیات پرداختی به مناطق عشایری ۱۷۲ دصد رشد و در مجموع ۱۵۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است.
مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش و تاثیر مالیات در تامین هزینه های جاری و ارایه خدمات عمومی و عمرانی گفت: نقش مالیات برارزش افزوده در توسعه زیر ساخت های شهری و روستایی استان بی بدیل است.
بیگدلی خاطر نشان کرد: درآمد های مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد وهر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد، دولت می تواند نقش سازنده تری در فعالیت های اقتصادی و توسعه و عمران جامعه ایفا کند.
مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با وضع و اجرای قوانین مالیاتی نوین مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف کالا و دریافت خدمات، بسترهای رونق اقتصادی، اجرای زیرساخت های عمرانی، توسعه آموزش در مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش خدمات عمومی فراهم می‏گردد.ارسال دیدگاه