نشست کمیسیون مشترک درآمد پایدار شهرداری ها با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.ارسال دیدگاه