توضیح شهرداری تهران درباره ملک مردی که خودسوزی کرد

به گزارش آی سی ان پرس,رسول کشت پور افزود: پس از بررسی های به عمل آمده روشن شد ملک مورد مناقشه یک خانه ویلایی دو طبقه و فرد خودسوزی کرده مالک طبقه همکف این خانه است.

وی اظهارداشتاین فرد نسبت به تغییر کاربری و ساخت دو باب مغازه تجاری در پارکینگ ملک مزبور در سال های گذشته اقدام کرده؛ شهرداری منطقه 2 در تاریخ 30 بهمن ماه سال 95 نسبت به تنظیم صورتجلسه شورای معماری در خصوص تثبیت دو واحد تجاری در همکف مشروط به اخذ تعهد محضری از مالکان مشاعی، پاسخگویی به شاکیان احتمالی و تعهد تامین پارکینگ اقدام کرده است.
کشت پور ادامه داد: در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری یکی از مالکان مشاعی نسبت به تغییر کاربری طی نامه شماره 12507 اعتراض کرده و شهرداری به دنبال آن برابر مقررات به مالک واحدهای تجاری نسبت به صدور اخطاریه مبنی بر ارایه رضایت نامه محضری از سایر ساکنان مشاعی اقدام کرده است.
وی اضافه کرد: سپس با ادعای وکیل فرد مورد نظر مبنی بر دارابودن وکالت نامه توافق از مالک اصلی، اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 طی نامه شماره 34919 مورخ سوم مرداد سال جاری اعتبار وکالت نامه مزبور را استعلام می کند که در پاسخ به آن طی نامه شماره 42214 موزخ 23 مرداد 97 انقضای وکالت نامه مزبور به علت فوت موکل اعلام می شود.
«همچنین معاونت شهرسازی شهرداری منطقه 2 طی نامه شماره 45895 مورخ اول شهریور 97 به شهردار ناحیه 9 اعلام می کند نظر به اینکه ذینفعان ملک تاکنون نسبت به اخذ اجازه نامه نسبت به بهره برداری از طبقه همکف اقدام نکرده اند هرگونه بهره برداری از طبقه همکف بدون مجوز اعلام می شود و ناحیه مربوطه نیز صرفا نسبت به صدور اخطار اقدام می کند».
به گزارش ایرنا صبح امروز حدود ساعت 9 پس از اقدام به خودسوزی یک شهروند مقابل ساختمان شهرداری تهران در خیابان بهشت، عوامل شهرداری با استفاده از کپسول آتش نشانی حریق را خاموش کردند و وی را نجات دادند.
به دنبال این موضوع شهردار تهران ضمن ابراز تاسف از خودسوزی یک شهروند در مقابل ساختمان شهرداری دستور رسیدگی سریع درمورد این حادثه را خطاب به معاونت امور هماهنگی و مناطق، سازمان بازرسی و شهردار منطقه 2 صادر کردارسال دیدگاه