ترمینال شرق تبدیل به کبوترخانه شده/از پروژ‌ه‌ها باید سرزده بازدید کرد

به گزارش آی سی ان پرس,محسن هاشمی (رئیس شورای شهر تهران) با اشاره به بازدید سرزده خود از ترمینال شرق گفت: این پایانه در شرایط مناسبی نیست و برای اتمام در اولویت قرار نداشته است.

رئیس شورای شهر ادامه داد: پیش از این گفته بودند این پروژه 95 درصد پیشرفت داشته است اما این مساله هم صحت ندارد و در بازدید سرزده متوجه شدم این درصدها الکی است. به نظر می‌رسد بازدید سرزده همواره بهتر از بازدیدهای از پیش تعیین شده است و درصد پیشرفت این پروژه حدود 70 درصد بوده است.

هاشمی، شرایط پروژه را نامطلوب عنوان کرده و افزود: نزدیک به 14 ماه است که پروژه پایانه شرق خوابیده و در حقیقت تبدیل به کبوترخانه شده است و اگر هر چه زودتر افتتاح نشود، خراب خواهد شد.

رئیس شورای شهر ادامه داد: این 95 درصدها عمدتا الکی است. وقتی سرزده از پروژه‌ها بازدید می‌کنید دیگر آن مدیران ارشد و معاونین حضور ندارند و کسانی که در محل حضور دارند با صداقت و صریح همه مطالب را عنوان می‌کنند. پیمانکاران و مجری پروژه پایان شرق اعلام کرده‌اند که برای اتمام این پروژه نیاز به 30 میلیارد تومان بودجه دارند و این پروژه باید در اولویت قرار گرفته و هرچه زودتر به اتمام برسد. این پروژه سه ماه پیش از روی کار آمدن ما خوابیده است وقتی که دیگر مدیریت شهری قبلی از اتمام آن ناامید شده بود.ارسال دیدگاه