۳۸ میلیارد تومان از مطالبات اعضای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران تسویه شد

به گزارش آی سی ان پرس,بر اساس گزارش صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، علی رغم تعلل برخی سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های شهرداری تهران در واریز سهم صندوق و طلب ۲۵ میلیارد تومانی موسسه صندوق ذخیره از آنها، آمارها نشان می‌دهد از ابتدای بهمن ۱۳۹۶ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان از دیون صندوق به بازنشستگان و سپرده گذاران پرداخت شده است.

بر این اساس طی این دوره ۹۷۹ نفر از بازنشستگان صندوق سپرده‌های شش درصد و ۲۱۴۶ نفر از شاغلین سپرده‌های مازاد پس انداز خود را دریافت کرده‌اند.

طبق اساسنامه موسسه سه درصد از حقوق کارکنان شهرداری تهران به انضمام ۳ درصدی که از سوی کارفرما اختصاص می‌یابد، به حساب صندوق واریز شده و در هنگام بازنشستگی به همراه ارزش افزوده آن به اعضای صندوق بازگردانده می‌شود. در عین حال کارکنانی که مایل به سرمایه گذاری بیشتر در صندوق هستند اقدام به افتتاح حساب سپرده مازاد پس انداز می‌کنند.

این گزارش حاکی است در ۷ ماهه اخیر بخشی از سپرده‌های دیگر موسسه نیز تسویه شده است که در این رابطه می‌توان به تسویه ۲۲۱ فقره از سپرده‌های زرین و ۶۶ فقره از سپرده‌های آتیه بازنشستگی اشاره کرد.

پرداخت مطالبات بازنشستگان صندوق از خرداد تا بهمن سال ۹۶ به دلیل برخی مشکلات با تأخیر مواجه شده بود که با پیگیری انجام شده متناسب با تأمین منابع مالی در حال تسویه است.ارسال دیدگاه