آرشیو دسته: مشاهیر اسلام

تولد: ۱۳۱۸ ه.ش در تهران
دكتر محمد اسلامي، دندانپزشك، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۲۹/۱۰/۱۳۷۳ تاكنون است.

دكتر كمال الدين دهشيري عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۷/۸/۱۳۸۰

تولد: ۱۳۲۱ ه.ش در تهران
دكتر فريدون عزيزي پزشك متخصص غدد و متابوليسم است. وي همچنين عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۵/۶/۱۳۸۶ تا كنون است.

تولد: ۲۵۱ ه.ق در ري
درگذشت: ۳۱۳ ه.ق در يغداد
ابوبكر محمد زكرياي رازي فيلسوف، شيمي دان و طبيب مشهور ايراني است. رازي را طبيب المسلمين و جالينوس لقب داده اند. وي از فرزانگان عصر خود و در علم طب سرآمد روزگار خويش گشت. رازي كه از مشاهير منطق، هندسه و ديگر علوم عقلي بود، از بنيانگذران طب شيمي هم محسوب مي گردد. تعداد تأليفات او را تا ۱۹۸ و برخي تا ۲۳۷ عنوان برشمرده اند. رازي به‌ عنوان كاشف الكل و جوهر گوگرد (اسيد سولفوريك) مشهور است.

تولد: ۱۳۱۹ ه.ش در قائمشهر
دكتر بهروز برومند پزشك متخصص بيماريهاي كليه و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۵/۶/۱۳۸۶ تاكنون است.

تولد: ۱۳۴۰ ه.ش در تهران
دكترفاطمه سادات نيري پزشك متخصص بيماريهاي كودكان و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۶/۷/۱۳۸۹ تاكنون است. وي همچنين دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران و رييس دانشكده پزشكي و عضو بورد فوق تخصصي نوزادان است.

تولد: ۱۳۱۱ ه.ش در مشهد
دكتر محمد صادق مسرت مشهدي پزشك متخصص بيماريهاي داخلي و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۵/۶/۱۳۸۶ تاكنون است . وي همچنين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

تولد: ۱۳۳۵ ه.ش در رفسنجان
دكتر محمدعلي محققي پزشك جراح و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ تاكنون است. وي همچنين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

تولد: ۱۳۱۹ ه.ش در تهران
دكتر اردشير قوام زاده پزشك متخصص انكولوژي و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ تاكنون است. وي همچنين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

تولد: ۱۳۱۵ ه.ش در تهران
دكتر سيد حسن عارفي پزشك متخصص قلب و عروق و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ تاكنون است.

تولد: ۱۳۱۱ ه.ش در تهران
دكتر حسن فرسام داروساز و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۷/۸/۱۳۸۰ تاكنون است. وي همچنين استاد بازنشسته دانشگاه است.

تولد: ۱۳۱۰ ه.ش در قزوين
دكتر اسمعيل يزدي دندانپزشك و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۷/۳/۱۳۷۱ تاكنون است.

تولد: ۱۳۱۸ ه.ش در تهران
دكتر محمد اسلامي، دندانپزشك، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۲۹/۱۰/۱۳۷۳ تاكنون است.

دكتر كمال الدين دهشيري عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۷/۸/۱۳۸۰

تولد: ۱۳۲۱ ه.ش در تهران
دكتر فريدون عزيزي پزشك متخصص غدد و متابوليسم است. وي همچنين عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۵/۶/۱۳۸۶ تا كنون است.

تولد: ۱۳۰۰ ه.ش در تبريز
دكتر حسين حكمت پزشك متخصص آناتومي و عضو افتخاري فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۲/۶/۱۳۷۷ تاكنون است. وي همچنين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

تولد: ۱۳۲۵ ه.ش در اهواز
دكتر غلامرضا پورمند پزشك متخصص اورولوژي و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۷/۹/۱۳۹۲ تاكنون است وي همچنين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

تولد: ۱۳۰۵ ه.ش در تنكابن
دكتر مسلم بهادري پزشك متخصص پاتولوژي و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۱۷/۸/۱۳۸۰ تاكنون است.

تولد: ۱۳۳۳ ه.ش در آبادان
دكتر پروين پاسالار متخصص بيوشيمي باليني و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از ۲۳/۶/۱۳۹۲ تاكنون است . وي همچنين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران است.

تولد: ۱۳۰۰ ه.ش در تبريز
درگذشت: ۱۳۹۵ ه.ش در كرمانشاه
دكتر محمد علي مولوي پزشك متخصص ژنتيك است. وي با رتبه علمي استادي از دانشگاه علوم پزشكي تهران بازنشسته شد و هم اكنون در مركز مشاوره ژنتيك به فعاليت خود ادامه مي دهد. از اقدامات ارزنده وي ميتوان به اين موارد اشاره كرد: تاسيس انجمن ژنتيك با شركت كليه كاردانان ژنتيك انساني دامي و گياهي در سال ۱۳۴۰، تاسيس يك مركز ژنتيك و مشاوره خصوصي با كمك دكتر خاوري و دكتر روزبهاني در سال ۱۳۴۹، تاسيس يك مركز ژنتيك و مشاوره خصوصي